юридический

бесплатная юридическая консультация УКРАИНА

Добро пожаловать на форум - бесплатная юридическая консультация - контактные телефоны для консультаций - +79780358510
 В Вашем распоряжении весь форум! Создавайте тему в нужном разделе и задавайте интересующие Вас вопросы. На все вопросы мы обязательно дадим ответы в кратчайшие сроки. Спасибо за понимание!

  Образцы исковых заявлений

  Admin
  Admin
  Admin

  Сообщения : 379
  Дата регистрации : 2012-02-10
  Возраст : 43

  Образцы исковых заявлений Empty Образцы исковых заявлений

  Сообщение  Admin в Сб Фев 11, 2012 7:50 am


  Иск о выплате зарплаты

  До ________________________________________________
  Позивач: ___________________________________________
  що проживає за адресою: індекс _______________________
  Номер засобу зв'язку: ________________________________

  Відповідач: ________________________________________
  що проживає за адресою: індекс ______________________
  Номер засобу зв'язку: _______________________________

  Ціна позову: _______________________________________
  ПОЗОВНА ЗАЯВА
  про стягнення заборгованості по заробітній платі

  "__" ______ 20__ року я, ______________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) був прийнятий на посаду _________________ про що було укладено трудовий договір та видано наказ про прийняття мене на вказану посаду з ________________ (додаються).

  У період з "___" _______ 20___ року по "___" _______ 20___ року я вчасно отримував заробітну плату, проте починаючи з "____" ______ 20____ року без повідомлення причин Відповідач почав затримувати виплату заробітної плати. З "___" _______ 20__ року Відповідач не здійснює виплату заробітної плати посилаючись на незалежні від нього обставини.

  Проте такі обставини не є підставою для невиплати/затримки у виплаті заробітної плати. Відповідно до ч. 1 статті 115 Кодексу Законів про працю України заробітна плата повинна виплачуватися регулярно в робочі дні в терміни, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць.

  Відповідно до статті 2 Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати" компенсація громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати доходів, нарахованих громадянам за період починаючи з дня набрання чинності цим Законом. Під доходам відповідно до зазначеного закону слід розуміти, в том числі, заробітну плату (грошове забезпечення).

  Беручи до уваги те, що Відповідач не здійснює виплату заробітної плати починаючи з "__" _______ _____ та враховуючи положення Закону України "Про компенсацію громадянами втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати", загальна сума компенсації складає _________________.

  Загальна сума заборгованості Відповідача переді мною станом на "___" ________ 20__ складає ___________________ гривень.

  На підставі викладеного та керуючись ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 233 КЗпП України, частинами другою та третьою статті 81, статтями 118, 120, 122 Цивільного процесуального кодексу України, положеннями законів України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати", "Про індексацію грошових доходів населення", прошу:
  Стягнути з Відповідача - __________________________ на мою користь заборгованість із заробітної плати з урахуванням компенсації та індексації в сумі _______________ грн.

  Додатки:
  Оригінал платіжного доручення про перерахування державного мита;
  Оригінал платіжного доручення про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу;
  Копія трудового договору (інший документ, що підтверджує перебування з Відповідачем у трудових відносинах);
  Довідка про заборгованість із виплати заробітної плати;
  Розрахунок суми індексації заробітної плати;
  Розрахунок суми компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати;
  Копії позовної заяви та додатків до неї для відповідача.
  Admin
  Admin
  Admin

  Сообщения : 379
  Дата регистрации : 2012-02-10
  Возраст : 43

  Образцы исковых заявлений Empty Отзыв на иск по ДТП

  Сообщение  Admin в Сб Фев 11, 2012 7:57 am

  Отзыв на иск по ДТП

  Отзыв на иск по ДТП


  Від "____" ___________ 2010

  ____________________ (найменування суду)
  __________________________ (адреса суду)

  Справа № _____________
  суддя _________________

  Позивач: __________________________ (ПІБ)
  _______________________________ (адреса)
  _________________________ (засоби зв’язку)

  Відповідач ________________________ (ПІБ)
  _______________________________ (адреса)
  _________________________ (засоби зв’язку)
  З А П Е Р Е Ч Е Н Н Я
  на позов про відшкодування шкоди,
  завданої в результаті дорожньо-транспортної пригоди

  Цивільний позов _________________________________ (ПІБ, далі – Позивач) не підлягає задоволенню повністю у зв’язку із наступним.

  1. Документи, надані Позивачем в якості підтвердження розміру нанесеної шкоди не можуть вважатись такими, що підтверджують розмір збитків.

  1.1. Перелік робіт та використаних матеріалів, зазначених у ______________ не співпадають із переліком пошкоджень, завданих у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

  Відповідно до довідки ДАІ, виданої мені в момент настання дорожньо-транспортної пригоди, автомобіль Позивача отримав механічні пошкодження, а саме: ___________________________________.

  Вказаний перелік пошкоджень підтверджений ________________ судом м. Києва, що здійснював розгляд справи про притягнення мене до адміністративної відповідальності.

  Проте пошкодження, описані в _______________________ (документи, які позивач надає в якості доказів розміру збитку), не співпадають із переліком пошкоджень, зазначених в довідці ДАІ та постанові суду.

  1.2. Розмір збитків, заявлених Позивачем, не відповідає фактичному.

  Відповідно до частини другої статті 22 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) збитками є 1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки) 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено (упущена вигода).
  Таким чином, збитками визнаються ті витрати, які необхідно зробити для відновлення свого порушеного права, проте будь-які поліпшення такого порушеного права не визнаються збитками і вважаються доходом особи.

  Відповідно до частини другої статті 1192 ЦК України розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначаються відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.

  Витрати на ремонт автомобіля в частині заміни пошкоджених деталей не є реальними збитками особи, оскільки не враховують залишкову вартість таких замінених деталей.

  Будь-яких пропозицій щодо пошкоджених деталей я не отримував. Загальний розмір збитків на вказану суму не зменшувався Позивачем.

  1.3. Рахунок фактура та акт виконаних робіт є фінансовими документами та не підтверджують факт оплати Позивачем ремонту автомобіля.

  Прошу витребувати реальні докази оплати матеріалів та робіт – платіжне доручення із відповідним призначенням платежу, чек або будь-який інший законний документ, що підтверджує факт перерахування коштів за ремонт автомобіля.

  Враховуючи вищевикладене та керуючись абзацом 9 статті 7 Закону України "Про оцінку майна та оціночну діяльність в Україні", частиною другої статті 22 ЦК України, частиною другою статті 1192 ЦК України, частиною першою статті 1194, постановою Пленуму ВСУ України про практику розглядів спорів, пов’язаних із відшкодуванням шкоди, завданого майну, статтею 128 Цивільного процесуального кодексу України, прошу:
  У задоволенні позову Позивачу відмовити повністю;
  Витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та витрати по сплаті державного мита залишити за рахунок Позивача;
  Витребувати від Позивача фінансові документи, що підтверджують понесені витрати на ремонт автомобіля – платіжні доручення, чеки тощо.

  Додатки:
  ______________________________________;
  ______________________________________;
  ______________________________________.

  ______________________________________ (дата)
  ______________________________________(ПІБ)


  Admin
  Admin

  Сообщения: 13
  Дата регистрации: 2012-02-10  Admin
  Admin
  Admin

  Сообщения : 379
  Дата регистрации : 2012-02-10
  Возраст : 43

  Образцы исковых заявлений Empty Исковое заявление о расторжении брака

  Сообщение  Admin в Сб Фев 11, 2012 8:06 am  ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
  О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА

  ______________________________ я вступил (а) в брак с ответчицей (ком) (число, месяц, год)
  __________________________________ и проживал (а) с ней (ним) совместно до (ф.и.о.)
  _______________________________________________.
  (месяц, год)
  От данного брака имеется (ются) ребенок (дети) ______________________ (имя, число, месяц,
  ________________________________________________________________________.
  год рождения ребенка (детей))
  Совместная жизнь с ответчицей (ком) не сложилась: __________________________________________________________________________________________.
  (указать причины)
  Брачные отношения между нами прекращены с __________________________
  (месяц, год)
  общее хозяйство не ведется


  Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможны. Спора о разделе имущества, являющегося нашей совместной собственностью, нет.
  Соглашение о содержании ребенка (детей) между нами достигнуто.  прошу:

  Расторгнуть брак между мной и ответчицей (ком) ______________________
  (ф.и.о.)
  зарегистрированный_____________________ в _______________________________
  (число, месяц, год) (наименование)
  загсе, актовая запись_______________________________________.
  (номер)
  Приложение:
  1. Свидетельство о заключении брака.
  2. Копия свидетельства о рождении ребенка
  3. Марка (квитанция) госпошлины.
  4. Копия искового заявления.
  Admin
  Admin
  Admin

  Сообщения : 379
  Дата регистрации : 2012-02-10
  Возраст : 43

  Образцы исковых заявлений Empty КЛОПОТАННЯ про призначення судово-автотехнічної експертизи

  Сообщение  Admin в Сб Фев 11, 2012 10:13 am

  КЛОПОТАННЯ

  про призначення судово-автотехнічної експертизи

  Вважаю що для підтвердження вини або невинності водія К-р необхідні спеціальні знання фахівця-експерта автотехніка, попереджені про кримінальну відповідальність. Тому вважаю за необхідне проведення у справі судової автотехнічної експертизи з урахуванням вихідних даних, наявних у матеріалах справи, з урахуванням показань свідків.

  Керуючись ст.27 ЦК України,

  ПРОШУ:

  Призначити у цій справі судову автотехнічну експертизу, виробництво якої доручити Харківському НДІСЕ.

  На дозвіл експерта поставити наступні питання:

  1. Як повинен був діяти водій автомобіля ДЕУ «ЛАНОС», гос.номер 22222 ХХ, в ситуації, що дорожній обстановці відповідно до вимог правил дорожнього руху?

  2. Як повинен був діяти водій автомобіля ВАЗ 2101, держ. номер 11111 ЄП, в ситуації, що дорожній обстановці відповідно до вимог правил дорожнього руху?

  3. Чи має водій автомобіля ДЕУ «ЛАНОС», гос.номер 22222 ХХ технічну можливість запобігти зіткнення в ситуації, що дорожній обстановці.

  4. Чи має водій автомобіля ВАЗ 2101, держ. номер 11111 ЕН технічну можливість запобігти зіткнення в ситуації, що дорожній обстановці.

  5. Чи відповідають дії водія ДЕУ «ЛАНОС», гос.номер 22222 ХХ вимогам правил дорожнього руху.

  6. Чи відповідають дії водія ВАЗ 2101, держ. номер 11111 ЕН вимогам правил дорожнього руху.

  7. Чи знаходяться дії водія ДЕУ «ЛАНОС», гос.номер 22222 ХХ в причинному зв'язку з настанням даної дорожньо-транспортної пригоди.

  8. Чи знаходяться дії водія ВАЗ 2101, держ. номер 11111 ЄП в причинному зв'язку з настанням даної дорожньо-транспортної пригоди.

  Екатерина Владимировна
  Екатерина Владимировна
  юрист

  Сообщения : 16
  Дата регистрации : 2012-02-10

  Образцы исковых заявлений Empty Re: Образцы исковых заявлений

  Сообщение  Екатерина Владимировна в Сб Фев 11, 2012 2:11 pm

  До __________ районного суду
  в м. Києві

  Позивач: ________________________ ,

  проживає за адресою: _________,

  тел.:_______

  Відповідач: _______________________ ,

  проживає за адресою:_____________,

  тел:__________________  ПОЗОВНА ЗАЯВА

  про поділ спільного майна  Я, ____________________, та _________________, відповідач у даній справі, перебували у шлюбі, який був розірваний, про що в Книзі реєстрації розірвань шлюбів Відділу реєстрації актів цивільного стану Оболонського районного управління юстиції в м.Києві зроблено відповідний актовий запис № _______ від ___._________2010 р.

  ___._________.20___ р., під час перебування у шлюбі, ми придбали автомобіль ВАЗ21099 державний номер __________ за 30000 гривень.

  Після розлучення ми з дружиною не можемо дійти згоди щодо розподілу спільного майна, зокрема зазначеного автомобіля.

  Моя колишня дружина, _____________, не заперечує проти грошової компенсації за частину автомобіля, але не погоджується на суму в 30 000 грн., які я запропонував.

  Відповідно до ст.60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності.

  Згідно з ст.70 Сімейного кодексу України та ст.372 Цивільного кодексу України, у разі поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності, частки майна є рівними.

  На підставі ст.71 Сімейного кодексу України, майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, ділиться між ними в натурі.

  Якщо дружина та чоловік не домовилися про порядок поділу майна, спір може бути вирішений судом.

  Присудження одному з подружжя грошової компенсації замість його частки у праві спільної сумісної власності на майно, допускається лише за його згодою, крім випадків, передбачених Цивільним кодексом України.

  Згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України № 11 від 21.12.2007 року "Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя", вирішуючи питання про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, зокрема неподільної речі суди мають застосовувати положення ч.ч.4,5 ст.71 СК України щодо обов’язкової згоди одного з подружжя на отримання грошової компенсації та попереднього внесення другим із подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду.  Керуючись ст.ст.65, 70, 71 Сімейного кодексу України, ст.372 Цивільного кодексу України, ст.ст. 3, 118, 119 ЦПК України,-  ПРОШУ

  Призначити проведення судової автотоварознавчої експертизи автомобіля "ВАЗ21099", легковий, 2005 року випуску,зеленого кольору, державний номер _____________.

  Визнати за мною, _______________, право власності на автомобіль "ВАЗ21099", легковий, 2005 року випуску, зеленого кольору, державний номер _____________.

  Припинити за ________________ право власності на автомобіль "ВАЗ21099", легковий , 2005 року випуску, зеленого кольору, державний номер _____________.

  Стягнути з мене, _____________ на користь _____________ грошову компенсацію, що становить 1\2 вартості автомобіля "ВАЗ21099", легковий, 2005 року випуску, зеленого кольору, державний номер _____________ , в розмірі згідно ринкової вартості, встановленої автотоварознавчою експертизою.  Додаток:

  1.Копія свідоцтва про розірвання шлюбу;

  2.Копія технічного паспорта на автомобіль;

  3.Копія позовної заяви та додатків для направлення відповідачу  ____.___________2010 року Підпис__________
  Екатерина Владимировна
  Екатерина Владимировна
  юрист

  Сообщения : 16
  Дата регистрации : 2012-02-10

  Образцы исковых заявлений Empty Re: Образцы исковых заявлений

  Сообщение  Екатерина Владимировна в Сб Фев 11, 2012 2:15 pm

  До _________ районного суду
  в м. Києва

  Позивач: ___________________________,

  яка проживає за адресою:

  м. Київ, вул. ________, буд. 5,

  кв. 1, 00000

  Відповідач: __________________________,

  який проживає за адресою:

  м. Київ вул. __________, буд. 5,

  кв. 7, 00000

  Ціна позову: _______ гр.

  ПОЗОВНА ЗАЯВА

  про стягнення аліментів

  Я перебуваю (перебувала) з відповідачем у шлюбі, від якого маємо дитину (дітей) ______________________________.

  (ім'я, дата народження)

  Відповідач ухиляється від утримання дитини (дітей),

  матеріальної допомоги добровільно не надає.

  Відповідно до ст. 181 Сімейного кодексу України та

  статей 3, 15, 118 і 119 Цивільного процесуального кодексу України,-  ПРОШУ:

  Стягувати з ___________________________________________________

  (п. і. б. відповідача, дата і місце

  його народження)

  аліменти на мою користь на утримання дитини (дітей)

  _________, _____________________ в розмірі _______ частки заробітної плати щомісячно,

  (ім'я) (дата народження)

  починаючи з дня подання заяви і до повноліття дитини

  (першої дитини), а потім у ________ частині зарплати до

  повноліття ___________.

  (ім'я дитини)

  Додатки:

  1) Копія свідоцтва про шлюб, про розірвання шлюбу.

  2) Копія свідоцтв (а) про народження дітей (дитини).

  3) Довідка з житлово-експлуатаційних органів (органів місцевого са¬моврядування) про знаходження дитини (дітей) на утриманні заявника.

  4) Довідка (при можливості) з місця роботи відповідача про розмір його заробітку.

  5) Квитанція про сплату судового збору (відповідно до ст. 81

  Цивільного процесуального кодексу України судові витрати не сплачувались).

  6) Копія позовної заяви на __ арк.

  ___.__________20__ р. ____________________

  Екатерина Владимировна
  Екатерина Владимировна
  юрист

  Сообщения : 16
  Дата регистрации : 2012-02-10

  Образцы исковых заявлений Empty Re: Образцы исковых заявлений

  Сообщение  Екатерина Владимировна в Вс Фев 12, 2012 9:19 am

  Согласно с Конституциею Украины, права и свободы человека защищаются судом. Каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездеятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц (статья 55) . В соответствии со статьей 124 Конституции Украины правосудия в Украине осуществляется исключительно судами. Юрисдикция судов распространяется на все правоотношения, которые возникают в государстве. Судопроизводство осуществляется Конституционным Судом Украины и судами общей юрисдикции. Высшим судебным органом в системе судов общей юрисдикции является Верховный Суд Украины. Высшими судебными органами специализированных судов являются соответствующие высшие суды. Правосудие в Украине осуществляется в порядке гражданского, уголовного и хозяйственного процесса. Суды общий юрисдикции рассматривают дела относительно споров, которые возникают из гражданских, семейных, трудовых, кооперативных и других отношений, с условием, что одной из сторон в споре есть гражданин, который не является субъектом предпринимательской деятельности. На хозяйственный суд положено решение всех хозяйственных споров, стороной в которых является субъекты предпринимательской деятельности: юридические лица или граждане, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без создания юридического лица (статья 1 Гражданский Процессуальный Кодекс Украины, далее ГПК Украины). Все суды имеют право пересматривать в связи с новими обстоятельствами постановлены ими решение, указы, постановления, которые набрали законной силы (ст. 361 ГПК Украины). Подсудность гражданских дел. Все дела, которые подлежат решению в порядке гражданского судопроизводства, рассматриваются судами первой инстанции: районными, районными в городах, городскими и горрайонными судами. Иск предъявляется путем представления искового заявления в суд первой инстанции, где он регистрируется, оформляется и передается судье в порядке очередности. Иски подаются в суде по месту жительства ответчика. Иски к юридическим лицам подаются за их местонахождением. Правило общей подсудности распространяется на все дела искового производства, за исключением тех, для каких ГПК устанавливается другой вид подсудности (ст. 109 ГПК Украины). Для отдельной категории дел (ст.110 ГПК) установлена подсудность за выбором истца. В частности, иски о взыскании средств и содержании и об установлении отцовства, исках работников, которые выплывают из трудовых правоотношений, исках, которые вытекают из авторского права могут подаваться также по месту жительства истца. Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем или другим повреждением здоровья, в связи с потерей кормильца, а также о возмещении вреда, причиненной имуществу граждан или юридических лиц, могут предъявляться по месту жительства истца, ответчика или за местом причинения вреда. Ст.114 ГПК предусмотрена исключительная подсудность:

  Иски, что возникают по поводу недвижимого имущества, предъявляются за местонахождением имущества или основной его части.
  Иски об исключении имущества из описания предъявляются за местонахождением этого имущества или основной его части.
  Иски кредиторов наследодателя, которые подаются до принятия наследства наследниками, предъявляются за местонахождением наследственного имущества или основной его части.
  Иски к перевозчикам, которые возникают из договоров перевозки грузов, пассажиров, багажа, почты, предъявляются за местонахождением перевозчика.

  Последствия нарушение правил подсудности: Если судья, решая вопрос об открытии осуществления по делу, установит, что дело не подсудно этому суду, заявление возвращается истцу для представления в надлежащий суд, о чем выноситься постановления. Постановление суда вместе с заявлением и всеми приложениями к ней, направляются истцу (ст.115 ГПК).

  Спонсируемый контент

  Образцы исковых заявлений Empty Re: Образцы исковых заявлений

  Сообщение  Спонсируемый контент


   Текущее время Вт Июл 16, 2019 10:53 am